Terauchi, Takeshi - Nippon Guitars

Terauchi, Takeshi - Nippon Guitars

Regular price $40.00
/
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Track Listings

1 Ganroku Hanami Odori
2 Rising Guitar
3 Sado Okesa
4 The Clamour of the Sun
5 Hoshi Eno Tabiji (Journey to the Stars)
6 Meiji Ichidai Onna
7 Sa No Sa
8 South Pier
9 Summer Boogaloo a & B
10 Touryanse
11 Meigetsu Akagi Yama
12 Nambuzaka Yuki No Wakare
13 Tsugaru Yamabiko Uta (Mountain Echo)
14 Tsugaru Eleki Bushi
Source Album

Our Other Vinyl Subscriptions